CONTACT

 

TOKYO Atelier

Isurugi Bld, Jingumae

4-18-6 Shibuya-ku,

Tokyo 150-0001.

T/F +81 3 6317 9945

M:+81 90 6490 63098

e: info@aoad.jp

NAIROBI Atelier

P. O. Box 21943-00505,

Nairobi, Kenya.

Koitobos Rd. No. 148,

Karen.

T +254 20 525 3881

M: +254 712 584 769

e: info@aoad.jp